Osveta si pripomenula 70. výročie

Osveta si pripomenula 70. výročie

Osvetovú činnosť v Senici zabezpečuje Záhorské osvetové stredisko.

Najnovšie z iných TV